خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه باورهای دینی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

مطالعات گلاک  و استارک  درمورد چند بعدی بودن دين مورد توجه بسياری از پژوهشگران واقع شده. از مدل دينداری گلاک و استارک به طور کامل يا نسبی در بسياری از پژوهش های مربوط به دينداری استفاده شده است. بر اساس اين مدل در همه اديان دنيا به رغم تفاوت های موجود در جزئيات، ابعاد مشترکی وجود دارد. اين ابعاد شامل ابعاد اعتقادی  ، تجربه ای  ، پيامدی (کاربردی) ، مناسکی  و فکری  هستند. بعد اعتقادی يا باورهای دينی عبارت است از باورهايی که انتظار می رود پيروان آن دين به آن ها اعتقاد داشته باشند. بعد تجربه ای يا عواطف دينی ناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با خدا يا واقعيتی غايی است. بعد مناسکی يا اعمال دينی شامل اعمال دينی مشخصی شامل عبادات و اعمال مورد تأکيد دين است. بعد فکری يا دانش دينی مشتمل بر اطلاعات و دانستني های مبنايی معتقدات هر دين است که مورد انتظار است پيروان هر دين آنها را بدانند. بعد پيامدی يا آثار دينی شامل انعکاس چهار بعد مذکور در زندگی روزمره پيروان آن است (سراج زاده،1384).
 

 

 

فهرست مطالب

دین

دین و روانشناسی

روانشناسی دین

عمل به باورهای دینی

اثرات عمل به باورهای دینی

عمل به باورهای دینی و سلامت­روان

 عمل به باورهای دینی و تنظیم هیجان شناختی

پیشینه مطالعاتی

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی تنظیم هیجان شناختی

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی هوش معنوی

جمع بندی

فهرست منابع