خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انواع نظارت و کنترل با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

از آنجا كه كنترل سكانی روشی است برای انجام اقدامات اصلاحی رفتار، در حالی كه هنوز  رفتار در حال اجرا است معمولاً در مقایسه با سایر روشهای كنترل كاربرد بیشتری دارد. افراد با اجرای كنترل سكانی می توانند انحرافها را تعیین كنند و بدین صورت درصدد بهره جستن از فرصت های موجود باشند، به هر حال نمی توان گفت كه كنترل سكانی روشی كامل است. در نتیجه، اگر مساله سلامت مطرح باشد، با استفاده از كنترل بلی- خیر می توان حاشیه ایمنی را گسترش داد(استونر و فریمن، 1996).
 

 

 

انواع كنترل و نظارت

كنترل پیش از عمل

كنترل سكانی

كنترل تفكیكی (بلی- خیر)

كنترل بعد از عمل

انواع كنترل و نظارت

كنترل پیش از عمل

كنترل سكانی

كنترل تفكیكی (بلی- خیر)

كنترل بعد از عمل

ارزیابی انواع كنترل

مراحل فرآیند خودكنترلی

تعیین معیار یا استاندارد

سنجش عملكرد

تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملكرد با استاندارد

انجام اقدامات اصلاحی

فهرست منابع