خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خود تنظیمی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

خودواکنشی معمولا با واکنشهای عاطفی همراه است. وقتی کاری خوب پیش میرود یا هدفی در دسترس قرار میگیرد، معمولا انسان احساس شادمانی و رضایمندی میکند. اماوقتی شکست میخورد یا عملکرد ضعیفی نشان میدهد، معمولا خلق منفی یا نارضایتی را تجربه میکند. کسانی که موفق به خودنظم بخشی رفتاری شوند، با سلسله اعمال از پیش تعیین، مانند آنچه برای هدفشان مورد نیاز است، به صورت مؤثری از خود مشوقی استـفاده میکنند.
 

 

 

فهرست مطالب

خود تنظیمی

خودنگری(خودبازنگری)

خودسنجی(خودداوری)

یادگیری خود تنظیمی

ویژگی یادگیرندگان خودنظم جو

نظریهها و الگوهای یادگیری خود تنظیمی

نظریه زیمرمن

نظریه ویگوتسکی

الگوی پینتریچ

راهبردهای شناختی

راهبردهای یادگیری خودنظم دهی و فراشناخت

راهبردهای مدیریت منابع

الگوی بوکارتز

مؤلفههای یادگیری خودتنظيمی

راهبردهای شناختی یادگیری

راهبردهای انگیزشی یادگیری خود تنظیمی

راهبردهای مدیریت منابع

قشربندی

موارد قشربندی

طبقه ممتاز

نظريه ماركس

فقر

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور

منابع