خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سبک های فرزندپروری با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

این والدین،برخلاف والدین دموکرات،تحریک پذیر،انعطاف ناپذیر،زورگو،خشن ونسبت به نیازهای کودکان بی توجهند. به نظر آنان اطاعت بی چون وچرا یک فضیلت است. کودکانی که والدین خودکامه دارند،کمتر متکی به خود هستند ونمی توانند به تنهایی کاری انجام دهند یا از خود عقیده ای داشته باشد. بیشتر متمایل به ساکت بودن، مودب بودن، خجالتی بودن واز نظر اجتماعی غیر مثبت بودن و درمانده بودن هستند. آنان معمولا خود را نامهربان وسهل انگار می دانند ومعتقدند که انتظارات وتقاضاهایشان غیر منطقی ونادرست است. اما از اینکه بخواهند در چنین محیط خصومت آمیزی عرض اندام کنند،میترسند. این وضعیت به رفتار نامناسی ،تعارض و روان رنجوری که غالبا در چنین کودکانی یافت می شود،منجر می شود(هترینگتون وپارک،ترجمه طهوریان وهمکاران،1373؛ماسن وهمکاران،ترجمه یاسایی،1372).
 

 

 

فهرست مطالب

سبک­های فرزندپروری

مهمترین سبک­های فرزندپروری

والدین خودکامه ومستبد

والدین سهل گیر وبی بندوبار

والدین آسان گیر

نظریه بامریند

فرزندپروری مقتدرانه

فرزندپروری مستبدانه

3-2-6- فرزندپروری آسان گیرانه

4-2-6- فرزندپروری بی اعتنا

نظریه اریکسون

نظریه ادلر

فهرست منابع