خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعارض و فرایند آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش
 

 

 

 مارچ و سایمون  (1958) تعارض را به عنوان شكست و ناكامی در مكانیزم های استاندارد تصمیم گیری به گونه ای كه به واسطه آن فرد یا گروه، در انتخاب یك راه  حل عملی جهت اقدام با مشكلاتی مواجه می شود، تعریف می كنند (رحیم ، 2001). تعارض نوعی رفتار است كه ممکن است دو یا چند قسمت در تضاد یا ستیز باشند كه خود از محرومیت از فعالیت-ها یا تاثیرگذاری اشخاص یا گروه ها بر یكدیگر ناشی می شود (لیترر ، 1966؛ به نقل از رحیم، 2001).
 

 

 

فهرست مطالب

تعارض

2-3. مدیریت تعارض

2-4. نگرش ها نسبت به تعارض

2-5. تعارض از دیدگاه مکاتب

2-6. منابع تعارض

2-7. انواع تعارض سازمانی

2-8. فرآیند تعارض

2-9. آثار و پیامدهای تعارض

2-10. سبك­ها و راهبرد­های مدیریت تعارض

2-11. مدل­های مختلف رویارویی با تعارض

2-12. راهبرد­های مهم و اساسی مدیران برای مقابله با تعارض

2-13. اثر بخشی سبك­های مدیریت تعارض

منابع