خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعلیم و تربیت فرزندان با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

با نگاهی به تاریخ تعلیم و تربیت كودك می‌توان دید دیدگاه‌های مختلف و گاه متضادی را مشاهده نمود. مثلاً در قرن گذشته تا دههییسیقرن بیستم، شیوه تربیت كودكان متأثر از دیدگاه‌های رفتارگرایی بود كه نوزاد را شیء فرضی قلمداد می‌كردند كه می‌توان به صورت نظام‌بندی شكل داد و شرطی كرد. در این دوره اعتقاد بر این بود كه رفتار پسندیده اجتماعی زمانی حاصل می‌شود كه كودك در یك نظام تربیتی قرار گیرد و در صورت مشاهده هرگونه رفتار ضداجتماعی تنبیه صورت گیرد تا رفتارهای پسندیده اجتماعی حاصل شود. (اقلیدس، 1386).

 

 

 

از دههییسی تا اواسط دههیی شصت، شیوه‌های تربیت به صورت انعطاف‌پذیری بیشتر دگرگون شدند. در این دوره به والدین توصیه می‌شد كه به احساسات و استعدادهای كودكان خود توجه بیشتری نشان دهند (هزینگتون و پارك، به نقل از تهمتن، 1373). در واقع نگارش آزادتر درمورد كودكان در سال‌های دههیی چهل  پدیدار شد. با تأثیر مداوم مربیان مترقی مانند جان دیویی، ماسلو و راجرز این روند سریع‌تر صورت گرفت، آنها معتقد بودند كه اگر به افراد آزادی كشف و ترقی در یك محیط باز و پذیرا داده شود، همه آن‌ها برای یادگیری و پیشرفت سازنده و خلاق به فعل درآوردن توانایی‌های بالقوه خود «استعداد ذاتی» دارند. (هزینگتون و پارك، به نقل از تهمتن، 1373).   

 

 

 

فهرست مطالب

2-2-تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن

2-3- تاريخچه ارتباط والدين و فرزندان

2-4- فرزندپروری

2-5-سبک های فرزندپروری

2-6- انواع سبک های فرزندپروری

2-6-1- سبک قاطعانه

2-6-2- سبک آزادمنشانه

2-6-3- سبک مستبدانه

2-7- پیشینه نظری

2-7-1- نظریه اریکسون

2-7-2- نظريه مورای

2-7-3- نظریه شیفر

2-7-4- نظریه زیگلمن

منابع