خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خودپنداره و اجزا و عناصر آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

برن  (1984) خودپنداره را نگرشها و احساسات و دانش فرد در مورد توانایی ها، مهارت ها، ظاهر و پذیرش اجتماعی خود می داند، این تعریف ابعاد مختلف شناختی، ادارکی و عاطفی را در مورد خود پنداره مورد توجه قرار می دهد. به اعتقاد چارلز (1976) خودپنداره شامل اسنادهای بدنی، رفتارها، باورها، ارزش ها، علایق و استعدادها می شود و در کل هر چیزی را که در باره ی ماست و ما در باره ی خودمان باور داریم در بر می گیرد (نصیری، 1377).

 

 


خودپنداره یک مجموعه سازگارانه  از باورها در مورد خود است که برای معرفی خود به فرد و دیگران به کار می رود و صفات شخصیتی، ارزش ها، احساسات اخلاقی ، آرزوها و تعهداتی که برای خود قابل تصور است را شامل می شود. خود پنداره به فرد اجازه می دهد در بافتهای اجتماعی گوناگون اسنادهای خودکار بکار ببرد و دامنه ای از بازنمایی های رفتاری و کلامی خود را که برای تعاملات اجتماعی گریز ناپذیر هستند را مورد استفاده قرار دهد. (چاپلینگ ، 2000 به نقل ازنادری، 1392)
 

 

 

فهرست مطالب

2-3 خود پنداره

2-3-1 تعاریف خود پنداره

2-3-2منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره

2-3-3 ابعاد خودپنداره

2-3-4 رشد و تغییر خود پنداره

2-3-5 عوامل موثر بر رشد خودپنداره

2-3-6اهمیت خودپنداره

2-3-7 اجزا و عناصر خودپنداره

2-3-8 ویژگیهای خود پنداره

2-3-9 الگوهای نظری خودپنداره

2-3-9-الگوهای تک بعدی

2-3-9-2الگوی چند بعدی خودپنداره

2-4 پیشینه تحقیق

2-4-1 مروری بر پیشینه داخلی

2-4-2 مروری بر پیشینه خارجی

منابع