خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فرسودگی شغلی با فرمت docx در قالب 59 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

اصلاح تعریف فرسودگی را (كه با نظر ماسلاچ و جكسون در سال 1986بیان شده ) به این روش بیان می كنند:فرسودگی سندرمی از فرسایش احساسی ،زوال شخصیتی ومشكلات شخصی است كه درمیان كارمندان روی می دهد.این امر(فرسودگی احساسی)وابسته به تقاضاهای فردی خواهدبود(صالحیان وهمکاران،1390).به طوركلی،می توانیم فرسودگی شغلی رانوعی اختلال كه به دلیل قرارگرفتن طولانی مدت شخص درمعرض فشارروانی،دروی ایجادمی شودونشانه های مرضی آن نیز فرسودگی هیجانی،جسمی وذهنی است (ساعتچی ،1386).
 

 

 

فهرست مطالب

تعریف فرسودگی شغلی

رویكرد بالینی

رویكرد روانشناختی- اجتماعی

رویكرد تعاملی چرنیس

مدل كپنر

رویكرد ساختاری

سیر فرسودگی شغلی

نشانگان فشار روانی ناشی از فرسودگی شغلی

علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی

ویژگیهای افرادمستعد فرسودگی

عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی

متغیر های جمعیت شناختی

عوامل شخصیتی

نگرش های شغلی

درمان فرسودگی شغلی

آشنایی با مسئله

كوشش در پیدا كردن راه حل

شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی

راهبرد های فردی

راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی

پیشینه تحقیقاتی

منابع