خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه همدلی و مدیریت خشم با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

درك چهارچوب ذهنی دیگران: درك هریك از ما با دیگری از یك موقعیت خاص كاملاً متفاوت است، زیرا هریك از ما برحسب تجربیات خودموضوعی را تفسیر می كنیم. هرگاه بتوانیم چهارچوب ذهنی  دیگران را بشناسیم و بدانیم چه چیزی برایشان اهمیت دارد با برآوردن انتظارتشان به سهولت می توانیم با آنها رابطه ای گرم و صمیمی ایجاد كرده و در آنها نفوذ كنیم . كنترل احساسات و هیجانات :برای برقرای روابط همدلانه باید احساسات خود را شناخته كنترل آن را در دست گرفته و بر خود تسلط داشته باشیم. افرادی كه به خویشتن داری دست یافته اند احساسات دیگران را بهتر می شناسند.(بولتون،1995.ترجمه .سهرابی،1385 )‌.
 

 

 

فهرست مطالب

2-16 مهارت همدلی

2-17 اهمیت همدلی در روابط زوجین

2-18  اجزاء همدلی

2-19 راه های رسیدن به همدلی

2-20 مهارت برقراری ارتباط مؤثر

2-20-1 اهمیت ارتباط مؤثر در روابط زوجین

2-20-2 عناصر اصلی ارتباط

2-21 مهارت مدیریت خشم

2-22 اهمیت كنترل خشم در روابط زوجین

2-23 شیوه های مدیریت خشم

2-24 مهارت رفتار جرات مندانه

2-25 اهمیت رفتار جرات مندانه

2-26 مهارت مدیریت استرس

2-27 انواع مقابله با استرس

2-28 راهبرد های مقابله با استرس

2-29 مهارت تفکر خلاق

2-30 اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی

2-31 مهارت حل مساله

2-32 عوامل تاثیر گذار در حل مساله اجتماعی

2-32-1  عوامل ژنتیكی

2-32-2 ویژگی های همدلیی

2-32-3 عاطفه

2-32-4 خوش بینی – بدبینی

2-32-5 امید

2-32-6 كمال گرایی

2-33 عوامل مؤثر موقعیتی و بافتی در حل مساله اجتماعی

2-34 انواع مسائل

2-35 ویژگی های افراد فاقد توان حل مساله و تصمیم گیری و اهمیت مهارت حل مساله در روابط زوجین

منابع