خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رابطه عملکرد شغلی و توانمندسازی با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

کارستن (2010) در پژوهشی تحت عنوان مشارکت مؤثر رهبری که بر روی 360 مربی ورزشی به دست آمده بیانگر آن است که توانمندی در روابط با کارمندان و داشتن مهارتهای ارتباطی مؤثر با کارکنان جهت افزایش عملکرد آنها لازم و ضروری است. همانند زمانی که یک تیم ورزشی برای موفقیت خود به کتابچۀ راهنمای بازی نیاز دارد رهبران سازمان نیز به کتابچۀ مهارتهای ارتباطی نیاز دارند. همچنین بیان می‌دارد که بین توانمندی و مهارتهای ارتباطی با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد. هاتون و ویگهام(2009) در پژوهشی که بر روی 250 نفر از کارکنان شرکت پست انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ابعاد مختلف توانمندسازی سبب افزایش سطوح عملکرد شغلی کارکنان این شرکت شده که در این میان برخی از ابعاد مانند شایستگی تأثیر بیشتری را نشان می‌دهد.
 

 

 

فهرست مطالب

رابطۀ عملکرد شغلی و توانمندسازی

اوامله

ایندرادوی

کارستن

هاتون و ویگهام

سارمینیتو و همکاران

تولی و همکاران

میرسون و کلاین

رضایت شغلی و افزایش عملکرد

کانتنبرگ و همکاران

لاپیر و دینر

بارترام

کالدول و اورلی

منابع