خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اختلال نارسایی توجه با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 توجه یک سازه چند وجهی است و افراد با اختلال نارسا توجه / فزون کنشی دشواری زیادی در زمینه ی توجه خودکار به اطلاعات دیداری که میانجی آن مدارهای توجهی خلفی مغز است ندارند. این افراد در خصوص فعالیت هایی که به حفظ توجه نیاز دارد مشکلات زیادی دارند که گاهی وقت ها به آن مشکل گوش به زنگی می گویند و اعتقاد بر این است که میانجی آن مدارهای توجهی لوب فرونتال است (سواب-بارنفلد، دیسوناویل، و ون انگلن ، 2000). بارکلی توضیح می دهد که مهمترین مشکل توجه در کودکان، توجه پایدار است. توجه پایدار به فرد کمک می کند که محرک های دیگر را کنترل کند و فقط به یک محرک پاسخ دهد (علیزاده، 1386).
 

 

 

فهرست مطالب

2-2- اختلال نارسا توجه / فزون کنشی

1-2-2- زیر ریختهای اختلال نارسا توجه / فزون کنشی

1-1-2-2- نارسا توجهی

2-1-2-2- فزون کنشی

3-1-2-2- تکانشگری

2-2-2- سبب شناسی اختلال نارسا توجه / فزون کنشی

1-2-2-2- ژنتیک

2-2-2-2- ویژگی های خانوادگی

3-2-2-2- عوامل عصبی- زیست شناختی

4-2-2-2- سم های محیطی

5-2-2-2- عوامل مربوط به تغذیه

3-2-2- اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی و اختلال های همبود

4-2-2- سبب شناسی نارسایی نوشتن در کودکان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنشی

منابع