خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رابطه شخصیت و اعتیاد با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

خصوصیات روانی شخصیتی معتادان صرفاً ناشی از مصرف مواد مخدر نیست بلکه تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که معتادان قبل از اعتیاد دارای نارسائیهای روانی عدیده ای بوده‌اند که بعد از اعتیاد به صورت مخرب تری ظاهر و تشدید شده است (مجله علمی و روان پزشکی بهداشت روانی، اخوت، شماره 38).

 

 


بنابراین مسئله اعتیاد یا معتاد تنها مواد مخدر نیست بلکه مسئله معتاد در اصل شخصیت وی می‌باشد.بنابراین رابطه بین شخصیت و اعتیاد رابطه‌ای متقابل است. یعنی چه و علت شکست‌ها و ناتوانی در برخورد با مسائل و ناکامی در زندگی، عدم ثبات عاطفی و غیره  روی آورده است و اعتیاد نیز به گونة خود موجب از بین رفتن انسجام روانی و هیجانی شخص شده است و بدین ترتیب بین اعتیاد و شخصیت دور باطلی ایجاد شده که مبارزه با آن مستلزم تغییر شرایط بیرونی و درونی یعنی ایجاد ارادة محکم و روحیه‌ای قوی است(شاکری، 1368).
 

 

 

فهرست مطالب

2-4 تعاریف و مفاهیم شخصیت

2-5 رابطه شخصیت و اعتیاد

2-5-1-دیدگاه کنبرگ

2-6 اختلالات وابسته به مواد

2-10 اجتماع درمان مدار

2-10-1 تعریف اجتماع درمانی (اجتماع درمان مدار )

2-10-2 تاریخچه اجتماع درمان مدار

2-10-3 اهداف اجتماع درمان مدار

2-10-4 دیدگاه‌های TC

2-10-5 ساختار TC

2-10-8 اختلال اعتیاد از دیدگاه TC

2-10-9 فرد معتاد از دیدگاه TC

2-10-11 زندگی درست از دیدگاه TC

2-10-12 بهبودی از دیدگاه TC

2-10-13 رویکرد TC

2-10-14 فرآیند درمان در TC

2-10-15 مراحل تغییر  در TC

2-10-16 مراحل پذیرش

2-10-17برنامه ارزیابی و تشخیص

2-10-18 نقش و عملکرد مددکار اجتماعی در TC

منابع