خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نظریه های شخصیت با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

رویکرد شناختی در شخصیت بر شیوه هایی تأکید می ورزد که مردم به شناخت محیط و خودشان می پردازند. این رویکرد منطقی ترین و روانشناخی ترین رویکرد در شخصیت است زیرا منحصرا به فعالیت های ذهنی هشیار تأکید دارد. جورج کلی جنبه های شخصیت را بر اساس فرایندهای شناختی تفسیر می کند و به نظر او فرایندهای دانستن نه فقط عنصری از شخصیت، بلکه به عنوان کل شخصیت در نظر گرفته می شود (شولتز، 1998؛ به نقل از سید محمدی، 1387).
 

 

 

فهرست مطالب

نظریه های شخصیت

نظریه های سنخ شناختی شخصیت

رویکرد روانکاوی شخصیت، نظریه فروید

رویکرد روانشناسی فردی،  نظریه آدلر

رویکرد شناختی شخصیت، نظریه جورج کلی

نظریه های صفات

رویکرد صفات و نظریه عاملی شخصیت

آلپورت

کتل

دیدگاه کتل درباره صفات شخصیت

رویکرد کتل به صفات شخصیت

صفات مشترک و صفات یگانه

صفات توانشی، خلقی و پویشی

صفات سطحی و صفات عمقی

صفات سرشتی و صفات محیط ساخته

دیدگاه آیزنک درباره ی صفات شخصیت

کاستا و مک کری

منابع