خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سلامت روان و حمایت اجتماعی با فرمت docx در قالب 37 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

به طور مثال: از لحاظ شناختی ، احتمال وقوع حوادث و پیامدهای آنها در ذهن تاثیر چشمگیری بر میزان ترس و اضطراب اجتماعی دارد زیرا پاسخ های هیجانی انسان به گونه ای کلی متاثر از شناخت اوست که اغلب به عنوان تحریفهای شناختی عنوان می شوند که می توانند منجربه ایجاد سوء تفاهم در روابط بین فردی گردد از جمله اختلال های شایع روانی ( اضطراب و افسردگی ) می باشند (Davidh  reickmann 2004)...(یونسی.1388)
 

 

 

فهرست مطالب

سلامت روان 

24-2-نظریه های سلامت روان

25-2-حمایت اجتماعی

26-2-  منابع حمایت اجتماعی

27-2-ابعاد حمایت اجتماعی                                                                                    

28-2- سیستم های حمایت اجتماعی                                                                        

29-2-طبقه بندی حمایت اجتماعی و انواع آن                                                               

منابع