خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه استرس ادراک شده با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

سلیه به هنگام طرح تاریخی این موضوع چنین می گوید: استرس عبارت است از مجموعه واكنش های غیراختصاصی كه تحت تأثیر محرك های گوناگون در ارگانیسم ایجاد می شود. استرس ازنظر ماهیت اختصاصی است، اما منشأ غیراختصاصی دارد. اختصاصی بودن ماهیت آن یعنی اینكه دارای تغییرات كلیشه ای یكسان و ویژه ای است كه مهم ترین آنها عبارتند از: واكنش غدة قشری فوق كلیوی، كاهش میزان ائوزینوفنل در خون و رشد زخم در دستگاه گوارش. غیراختصاصی بودن آن از این نظر است كه استرس براثر محرك های گوناگون به وجود می آید(فایلا ،1991).
 

 

 

فهرست مطالب

استرس ادراک شده

تعریف استرس

اثرات  استرس

عوامل مؤثر در بروز استرس

منابع استرس

علائم استرس

علائم جسمانی

 روانی و رفتاری

نظریه های استرس

نظریه روانکاوی

نظریه ضعف جسمانی

نظریه تكوین و تعادل خودكار

نظریه پردازش اطلاعات

نقش استرس در بروز بیماری ها

منابع