خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعارضات زندگی زناشویی با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

 رنجش و عصبانیت :عصبانیت و رنجش نوع شدیدتر مخالفت هایی است كه روی هم جمع شده اند و به صورت احساس تنفر موقتی ابراز می شود. در این مرحله شما فرد مقابل را سرزنش و ملامت می كنید و فرد مقابل هم عكس العمل نشان می دهد و شما را مورد حمله قرار می دهد. خیلی مواقع كه سر موضوع كوچك و بی ربطی دعوای بزرگی راه می افتد علت آن را باید در جایی  دیگر و موضوع دیگر جستجو كرد. ازاثرات رنجش و عصبانیت می توان به جدایی عاطفی موقت بین شركای عاطفی اشاره كرد. عصبانیت با فشار روحی زیاد همراه است و انرژی زیادی از شما می گیرد. اگر رنجش و عصبانیت، مدام تكرار شود شما مقام جلوگیرنده آن، با به درون ریختن اینعصبانیت و رنجش و انرژی منفی بسیار در درونتان پا به مرحله سوم می گذارید  (گری، 2009 .ترجمه.گنجوی،1388) .
 

 

 

فهرست مطالب

2-51 تعارض زناشویی

2-52  مراحل رشد تعارضات زناشویی

2-53 عوامل مؤثر بر از بین رفتن روابط عاطفی و زناشویی: (مراحل چهار گانه مرگ عاطفی)

2-54 سلامت هیجان و رضایت زناشویی

2-55 حل مشكل مشاركت آمیز

2-56 حل مساله اشتراكی، چهار جانشین بسیار رایج دارد

2-57 مراحل روش حل مشكل از طریق مشاركت

2-58 راهبردهای كنار آمدن با مشكلات زناشویی

2-59 پنج قاعده برای ایجاد ارتباط سازنده و مؤثر در زندگی زناشویی

2-60 روشهای بهبود روابط زناشویی

2-61  بررسی رضایت زناشویی در مراحل مختلف زندگی

2-62 رویكردهای زوج درمانی برای بهتر شدن روابط زناشویی

منابع