خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فرسودگی شغلی با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

این نشانگان ممكن است فردرا به سوی انواع بیماری های روانی و جسمانی سوق دهد.فرسودگی یك حالت از توان افتادن روانی، عاطفی و جسمانی است كه به دنبال درگیری طولانی مدت با اموری كه بار عاطفی زیادی را طلب می كنندایجاد می شود. افرادی كه از این حالت رنج می برندعلائمی مانندازبین رفتن توان جسمانی ، احساس بی یاوری و احساس ناامیدی را ازخویش نشان می دهندارزیابی آنها از خودشان منفی بوده و نگرش آن ها نسبت به كارشان ونسبت به افرادی كه موقع كار با آن ها سرو كار دارند و حتی نسبت به خود زندگی منفی است .تانگ وینگ ( 2001)،به نقل از(سانبول ،2003)فرسودگی رابه عنوان یك تجربه روانشناختی منفی كه واكنش به استرس كاری مرتبط می باشد تعریف شده است.

 

 

 

دوتسچ( 1984،راتلیف 1988،به نقل از سانبول، 2005)اصلاح تعریف فرسودگی را (كه با نظر ماسلاچ و جكسون در سال 1986بیان شده ) به این روش بیان می كنند:فرسودگی سندرمی از فرسایش احساسی ،زوال شخصیتی ومشكلات شخصی است كه درمیان كارمندان روی می دهد.این امر(فرسودگی احساسی)وابسته به تقاضاهای فردی خواهدبود(صالحیان وهمکاران،1390).به طوركلی،می توانیم فرسودگی شغلی رانوعی اختلال كه به دلیل قرارگرفتن طولانی مدت شخص درمعرض فشارروانی،دروی ایجادمی شودونشانه های مرضی آن نیز فرسودگی هیجانی،جسمی وذهنی است (ساعتچی ،1386).
 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری متغیرفرسودگی شغلی

تعریف فرسودگی شغلی

رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی

رویكرد بالینی

رویكرد روانشناختی- اجتماعی

رویكرد تعاملی چرنیس

مدل كپنر

رویكرد ساختاری

علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی

ویژگیهای افرادمستعد فرسودگی

عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی

متغیر های جمعیت شناختی

عوامل فرسودگیی

درمان فرسودگی شغلی

شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی

راهبرد های فردی

راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی

منابع