خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه زندگی و نظریاتی درباره سالمندی با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

استعلای من در برابر دل مشغولی: در حالی که افراد میانسال میپذیرند که زندگی متناهی است،سالخوردگان با مرگ خواهر برادرها و دوستان و همسالان د رجامعه شان ،به خود یاد اور میشوند که مرگ قطعی است. انها باید از طریق سرمایه گذاری د راینده ای طولانی تر به جای عمر خودشان ،راه سازنده ای را برای مواجه شدن با این واقعیت پیدا کنند. اگرچه سالهای زاینده ی اوایل و اواسط بزرگسالی افراد را برای پیری رضایت بخش اماده می سازد ،ولی دستیابی به انسجام من ،مسلزم تلاش مستمر در جهت ایمن تر ،هدفمند تر،و خوشنود کنند ه تر ساختن زندگی برای کسانی است که بعد از مرگ فرد زندگی میکنند.
 

 

 

فهرست مطالب

مرور زندگی

نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری

نظریه لابووی-ویف:خبر گری هیجانی

نظریه رابرت باتلر

نظریه بازسازی اجتماعی

نظریه جدا سازی  سالمندی

نظریه زیستی شناختی  پیری

اختلالات روانی سالمندی

(سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده

پختگی پایان دوره بزرگسالی

ظرفیتهای جدید تحول

تغییرات در سطح بدنی

روی آورد فعالیت

مناسبت درون نسلی.سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند

سقوط غیر قابل توجیه حیاتی

روان درمانی در سالمندان

شادی در سالمندان

ارتباط شادی و طول عمر در سالمندان

نگرش ما بر سالمندان

برخورد صحیح با سالمندان

منابع