خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر در آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

اگر یک نمره از یک دوره تحصیلی یا میانگینی از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های مختلف تحصیلی، ملاکی برای پیشرفت تحصیلی باشد. این ملاک ها مسائل و مشکلات تشخیص را به دنبال خواهد داشت مثلاً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کمتر است تا نمره ای که براساس ترکیب چندین نمره به دست می آید. کاربرد نمره های بدست آمده از دوره های مختلف تحصیلی در موضوعات مختلف نیز به منظور بدست آوردن معدل نمرات کلاس مساله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمراتی است که از دوره ها و رشته تحصیلی متفاوت به دست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتی که هر یک از دانش آموزان می توانند سطوح متفاوتی از پیشرفت را در هر موضوع داشته باشند (پالسون ، 1994؛ رضائی نسب 1389).
 

 

 

فهرست مطالب

پیشرفت تحصیلی

2-2-10-1- تعریف پیشرفت تحصیلی

2-2-10-2- معیارهای پیشرفت تحصیلی

2-2-10-3- عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی

2-2-10-4- خانواده و پیشرفت تحصیلی

2-2-10-5- محیط آموزشی و پیشرفت تحصیلی

2-2-10-6- عوامل مخل در پیشرفت تحصیلی

2-2-10-7- اهمیت بررسی پیشرفت تحصیلی

2-2-10-8- رابطه خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی

منابع