خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه نوروفیدبک و حافظه با فرمت docx در قالب 54 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

در زمان آرامش 1و فعالیت بسزایی دارد. فرکانس ریتم آلفا بین هشت تا چهارده سیکل در ثانیه و دامنه آن در حدود پنجاه میکروولت است . این ریتم هنگامی ثبت میشود که فرد در حالت استراحت کافی به سر میبرد و محرکهای حسی شدید در او اثر نکنند.  برای ثبت این منحنی ها فردرا درمحیط آرامی قرارداده نور محیط  راکاهش میدهند یا از فرد میخواهند تا چشمهای خودرا ببندد. دامنه ریتم آلفا در برخی بیماران مانند صرع و هیدروسفالی 2 از منحنیحای طبیعی بیشتر است . این امواج با تحریکاتی که از بخش تورینه ای تالاموس به قشر مخ میرسندمربوط است وقطع ارتباط تالاموس با قشرمخ باعث از بین رفتن آنها میشود.
 

 

 

فهرست مطالب

منشاء سیگنالهای مغزی           

کارکردهای امواج مغزی

پرتکل های درمانی با استفاده از نوروفیدبک

انواع نوروفیدبک

ارزیابی های یک کاناله ودو کاناله

تعاریف ونقائص عملکردهای اجرایی  

توجه  و تمرکز

تغییر میزان توجه                                    

ساختار حافظه

انواع حافظه

خزانه حسی

خزانه پژواکی         

حافظه نهانی دیداری          

کاتب درونی           

حافظه فوری ( کوتاه مدت )  

حافظه بلند مدت     

حافظه معنایی   

حافظه رویدادی  

ا ثر تاخر در یادآوری

پیشینه تحقیقات

منابع