خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه واقعیت درمانی و فرایند آن با فرمت docx در قالب 38 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

     تعریف واقعیت درمانی كه مبدع آن گلاسر ( 1986 ) است از بسیاری جهات به گشتالت درمانی و درمان مراجع - محوری شباهت دارد . در همه ی نظریه های یاد شده نحوه ی دریافت واقعیت از سوی مراجع و شیوه ی ارزشیابی درونی او از واقعیت مورد تاكید قرار می گیرد . به نظر گلاسر ، مراجع در دنیای بیرونی (دنیای واقعی) و درونی خود زندگی می كند و دنیای واقعی بر رفتار فرد تاثیر نمی گذارد ، بلكه دریافت و ادراك او از دنیای واقعی بر رفتار او تاثیر گذار است . انسان آزاد است و توان انتخاب دارد و باید مسئولیت پیامد انتخاب های خود را به عهده بگیرد .
 

 

 

فهرست مطالب

واقعیت درمانی

تاریخچه واقعیت درمانی

 واقعیت درمانی و مفهوم آن

تعریف واقعیت درمانی

مقایسه نظریه ها

نظریه های درمانی سنتی

نظریه واقیت گرایانه

عناصر اصلی نظریه واقعیت درمانی

 اصول اساسی نظریه واقعیت درمانی

عوامل موثر در رشد

خلاصه‌ای از نظریات مرتبط

تفاوت واقعیت درمانی با روانکاری فروید

انتظار از واقعیت درمانی یا هدف

 فرآیند درمان

نتایج مثبت بکارگیری روش واقعیت  درمانی

فرایند درمان

اصول واقعیت درمانی

ویژگی های دیگر واقعیت درمانی

منابع