خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خودکارامدی و باورهای آن با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

خود کارآمدی در نظریه شناختی – اجتماعی بندورا به توانایی ادراک شده فرد در انطباق با موقعیتی خاص گفته می شود. بندورا خود کارآمدی را باور وقضاوت فرد از توانایی خود در انجام وظایف گوناگون وشرایط آنها تعریف می کند . باورهای خود کار آمدی تا حدی می توانند رفتار را به شکل مطلوبی پیش بینی کنند ،زیرا این باورها ابزارهایی هستند که تعیین می کنند افراد با دانش ومهارتهایی که دارند ،چه کارهایی می توانند انجام دهند . نقش واسطه ای این باورها تبیین این موضوع است که چرا افرادی با مهارتها ودانش مشابه عملکردهای متفاوتی دارند.(بندورا،1978به نقل از نیکدل ،1388)
 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم خود کارآمدی

برداشت انسان از خود کارآمدی

تاثیر خود کارآمدی بر فرایندهای انگیزشی

باورهای خودکارآمدی

خود کارآمدی وخود نظم بخشی

داوری در موردسطح خودکارآمدی

بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه باموضوع

پژوهشهای انجام شده خارجی

منابع